فرمانداري اسدآباد
اخبار کرونا
بازرسي و امور حقوقي
امر به معروف و نهي از منکر

تاریخ و ساعت
 
22 فروردین 1400 
 
خبرنامه
 
لطفا Email خود را وارد نماييد
 
عضویت         لغو عضویت
 
آمار بازدید
 
مهمانان حاضر در سایت: 1
امروز: 732
هفته جاری: 1495
ماه جاری: 17211
تاکنون: 1211008
 
عضویت
 
 
 
 
***((به پورتال اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان اسدآباد خوش آمدید))***

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  جاذبه هاي گردشگري و توريستي
سد و کتيبه حسين خام سولاق آقاجان بلاغي:
درحومه شهر اسد آباد درميان دره هاي بخش غربي كوه منفرد آلموقولاغ كه از مناطق كوهستاني وصعب العبور وبرف گير كشور ميباشد بقاياي سد وكتيبه اي تاريخي مشاهده ميشود كه حد فاصل روستاهاي چارق وآقاجان بلاغي در ميان تنگه هاي موازي وقلل پربرف واقع شده است .
بقاياي سد حسين خان سولاق:
رودخانه نسبتاً پرآب قره چاي از ميان پستي وبلنديهاي كوهستاني منطقه سرچشمه مي گيرد .اين رودخانه پس از آبياري اراضي دشت اسد آباد به رودخانه گاماسياب مي پيوندند . در ارتفاعات اراضي آقاجان بلاغي سدي برروي اين رودخانه بسته شده بود كه با توجه به متن كتيبه مجاور آن ، در زمان حسين خان سولان در اوائل عهد صفوي در اين محل احداث گرديده بود كه امروزه بقاياي بند مذكور در يكي دو قسمت اطراف رودخانه با مصالح سنگ لاشه وآهك به چشم مي خورد .
كتيبه حسين خان سولاق:
بردامنه ديواره صخره مشرف به درياچه سد مذكور ،كتيبه اي به خط ثلث موزون حاوي نام باني وتاريخ ساخت آن نوشته شده است كه درمطالعات اوليه چنين خوانده شده است :
« حاكم ملك حسين خان سولاق     ساخت سدي برروي اين ايلاق
   هاتــــفي گفت پـــي تاريخش      بسته سدي چون بند سكندر »
ويژگي قابل توجه اين اثر تاريخي خط ثلث آن است كه داراي نوعي كاركرد تزئيني وهنري نيز مي باشد .بر اساس متن كتيبه در بند دوم بيت دوم در برگيرنده ماده تاريخ است كه به زمان ساخت كتيبه وسد حسين خان سولاق اشاره شده است كه بر پايه حروف ابجد عدد 990 بدست مي آيد .اين تاريخ برحسب هجري قمري محاسبه مي گردد.
در خلاصه التواريخ در ضمن وقايع سل 986 ه.ق آمده است: " شاه اسماعيل دوم بنا به تقاضاي بساط بيگ بن سرخاب بيگ ،لشگري به سركردگي سولاق حسين تكلو براي سركوبي برادر وي اسكندر كه در قلعه پلنگان اقامت داشت گسيل داشت .پس از رانده شدن سكندر ،حكومت اسد آباد ،الكاي سنقر ودينور به عهده سولاق حسن محول گشت."

اثر تاريخي سد وكتيبه حسين خان سولاق واقع دراراضي روستاي آقاجان بلاغي در 15كيلومتري شمال اسد آباد پس از طي مراحل وتشريفات قانوني لازم در تاريخ 21/2/76 به شماره 1863 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است

 

سنگ نوشته هاي سلطاني مسجد جامع اسدآباد :

اين مسجد در محله بازار واقع است . قديمي ترين مسجد شهر اسدآباد بوده است که با توجه به فرسوده بودن بناي قديمي ، بمنظور توسعه فضاي آن در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي تخريب و جاي آن ساختمان جديدي بنا نموده اند. مسجد قديمي داراي پنج کتيبه سنگي بوده که هم اکنون نيز نصب شده اند. مضمون اين کتيبه ها شامل :
1-     فرمان شاه طهماسب اول صفوي«984-930» درباره بخشودگي ماليات خانه شمار قريه اسدآباد.
2-فرمان شاه طهماسب اول صفوي «984-930» درباره تخفيف ماليات چهارپا که عبارت از مواشي و ...و بيوت النحل النکا ، اسدآباد که از ابتداي پيچ ئيل به عليت شيعه بودن ساکنان آنجا.
3-فرمان شاه عباس صفوي«1038-996» درباره تخفيف رسدي يکماهه شهر رمضان المبارک از ابتداي توشقان ئيل سواي جهاتي که به اجاره مي دهندفقط به شيعيان ساکن الکاء اسدآباد.
4-فرمان شاه صفي «1052-1038» درباره مال و حقوق ديواني جماعت کاوليان و جماعت لوليان و جماعت هندويان مشهور به خطيران و جماعت حسن ارانلو که در نواحي نهاوند و اسدآباد و هرسين و دينور و سنقر و گوراب و ملاير ساکن هستند.

کتيبه تعمير بناي مسجد جامعه قصبه اسدآباد به فرمان شاه سليمان صفوي«1105-1077»

 

موزه مردم شناسي :
 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري متولي اصلي حفظ ، نگهداري و صيانت از اشياي فرهنگي است براي اينكه هويت ملي و تاريخي اين مرز و بوم دستخوش آسيب نگردد و در كوره راه زمان به بوته فراموشي سپرده نشود ، از مردم فهيم شهرستان اسدآباد استدعا و درخواست نموديم كه در صورت امكان اشياء و لوازم فرهنگي خود را به اين واحد تحويل نمايند تا علاوه بر ثبت در دفتر سازمان به نام خود آنها ، براي ايجاد و تجهيز موزه اسدآباد از همكاري اين نيكوكاران نيز بهره مند شويم. و موزه در تاريخ 6/7/87 با حضور فرماندار محترم شهرستان اسدآباد و جناب آقاي بيات رياست محترم سازمان متبوع و ديگر مسئولين محترم ارگانهاي شهرستان افتتاح گرديد.
حمام نيلوفر:
اين بنا در محل? در کاروانسرا يا بازار در کنار مسجد جامع اسدآباد قرار دارد اين بنا به حمام قديمي بازار، حمام گلستان و حمام حاجي خان نيز معروف است. در رابطه با تاريخچه بنا سند يا کتيبه اي در دست نيست اما با توجه به قدمت تاريخي آب انبار، مي توان پايه هاي بنا را متعلق به دور? صفوي دانست که در دوره هاي متأخرتر بازسازي و نوسازي شده است. اما قرار گيري بنا در مرکز محل? قديمي شهر اسد آباد و قرارگيري در کنار مسجد جامع و آب انبار صفوي شهر نشان از تاريخ غني بنا دارد.
معماري بنا: بنا داراي دو ورودي شمالي و جنوبي است که بر اساس مطالعات ميداني انجام شده هردو ورودي به بنا الحاق شده است. ورودي شمالي بنا شامل بخش مسقف شد? کوچه اي است که با تير آهن و طاق ضربي پوشانيده شده است. و يک در آهني دو لنگ? نيز در اين ورودي قرار دارد. ورودي جنوبي بنا نيز بر اساس مطالعات انجام شده بعداً به بنا الحاق شده و در گذشته تنها ورودي بنا از جبه? شمالي بوده است. در اين ورودي نيز آهني بوده و فاقد تزئينات و جزئيات معماري مي باشد.
مسجد ميرزا آقا جان:
واقع در محله ميدان قديم شهر اسدآباد و قدمت دوره قاجاريه. ويژگي بنا مربع شکل به ابعاد 80/10 * 80/10 متر است که در شبستان مسجد چهار فيلپا وجود دارد که فاصله هر فيلپا تا ديگري 310 سانتيمتر و پهناي آن 68 و درازاي فيلپا 70 سانتيمتر و دو رديف در وسط بنا قرار گرفته و ضخامت ديوار مسجد 100 سانتيمتر مي باشد. مصالح اصلي بنا آجرهاي چهارگوش ، گچ ملاط گل ، ماسه مي باشد.
پل شكسته :
بر سمت چپ جاده ي آسفالته ي همدان ـ كرمانشاه پل آجري چهاردهانه اي است كه به نام آبادي مجاورش ـ يعني پل شكسته (خسروآباد) به اين نام معروف است . اين پل محكم بر آب شهاب (شاه آب ) است. آب شهاب سرچشمه ي معيني است . در گذشته جاده ي همدان ـ كرمانشاه از روي اين پل مي گذشته است. اين پل شامل دو چشمه ي اصلي و دو چشمه ي كوچكتر در طرفين دو چشمه ي اصلي است. عرض دهانه هاي اصلي 622 سانتيمتر و بلندي آنها از سطح آبرو تا تيزي طاق ، 486 سانتيمتر و قطر طاق 120 سانتيمتر است. عرض دهانه هاي كوچك 425 سانتيمتر و بلندي آنها از سطح آبرو تا تيزي طاق، 362 سانتيمتر و قطر طاق 103 سانتيمتر است. طاقهاي هر چهار چشمه جناغي است . هنگام بناي پل ابتدا تا بلندي 155 سانتيمتر از تخته سنگهاي لاشه به ابعاد مختلف با ملاط گچ استفاده شده و سپس روي سنگها سه رگ آجر چهار گوش چيده شده است .
براي زدن طاق در دو چشمه ي اصلي ابتدا در وسط قطر پل ده رگ آجر نر به ضخامت 77 سانتيمتر از دو طرف تا تيزي طاق، طاق زده شده و سپس در دو طرف اين ده رگ آجر، بثيه ي طاق هر چشمه با آجر و ملاط گچ ساخته شده است . در چشمه هاي كوچكتر نيز به همين طريق طاق زده شده است با اين تفاوت كه در اين دو چشمه ابتدا هفت رگ آجر نر به ضخامت 53 سانتيمتر طاق زده شده و بعداً بقيه ي طاق را ساخته اند. چنين به نظر مي رسد كه بعد از ساختن پايه ها ابتدا قسمتهاي مركزي طاق چشمه ها را زده اند و پس از آن آجرهاي افقي را چيده و پل را ساخته اند چون اين دو قسمت به هيچ طريقي در هم قفل و بست نشده اند.
سطح بالايي پل از روي پايه ي مياني، در دو طرف داراي شيبي ملايم است. در ازاي پل از ابتداي سيل برگردان 44 متر و پهناي پل با جان پناه طرفين، 570 سانتيمتر و پهناي هر يك از جان پناه ها 45 سانتيمتر است . بلندي جان پناه ها به علت از بين رفتن آنها ، مشخص نيست. بلندي پل از كف سنگ فرش آبرو تا بلندترين نقطه ي آن 650 سانتيمتر است.
در طرفين پايه هاي پل ، سيل برگرداني نيم مخروطي شكل جهت شكستن فشار آب، بر پايه ها اضافه شده است. قطر سه پايه ي اصلي پل تقريباً با يكديگر يكشان بوده و هر يك در حدود 400 سانتيمتر است. پيرامون نيم مخروطها در قسمت سنگ چنين پل يعني پايين پل، 665 سانتيمتر است كه هر چه به طرف بالاي پل مي روند كم تر شده تا جايي كه به يك نيم مخروط ناقص در سطح بالايي پل ختم مي شوند.
ابعاد آجرهايي كه در ساختمان اين پل بكار رفته 5 × 21 × 21 سانتيمتر است
تالاب چم شور:
   اين تالاب در 25 كيلومتري شرق اسدآباد واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريا 1800 متر است با توجه به اين كه تالاب از نوع فصلي است لذا مساحت آن از صفر تا 500 هكتار در نوسان است در زمستانها در هنگام برودت هوا سطح تالاب يخ مي بندد منشأ تأمين آب اين تالاب از محل نزولات جوي است كه حداكثر عمق آن به يك متر مي رسد از نظر شوري آب آن و كمي كف بستر تالاب را گياهاني از نوع (ايلوويكز «به اين گياه در اسدآباد قرخ ياشار مي گويند» ) پوشانده حالت چمني به آن داده است از طرفي شوري آب آن كمي بيش از حد معمول است به اين لحاظ نام ديگرش چم شور است ارزش اين تالاب در استفاده هاي كشاورزي و دامداري است اما با توجه به كوچ پرندگان مهاجري مانند: خوتكا، درنا، غاز خاكستري و پرندگاني از قبيل زاغي، زنبور خور( در اسدآباد به آن قزله قوشي يا گنجشک طلايي مي گويند.) ، لاك پشت و مار آبي در فصل مهاجرت پرندگان داراي ارزش زيست محيطي و گردشگري است.
تالاب و امامزاده پيرسلمان:
اين تالاب در 15 كيلومتري غرب شهر اسدآباد قرار گرفته و 12 كيلومتر مسير آن آسفالته است در جوار تالاب امامزداه پير سلمان قرار دارد تعدادي چشمه آب معدني شيرين و جوشان تالابي به وسعت 5/1 هكتار ايجاد كرده اند اين تالاب كه نام خود را از امامزاده سلمان گرفته است كاربرد تفريحي، زيارتي، كشاورزي و دامداري دارد بعضاً به صورت تفنني ماهيگيري نيز مي كنند از جمله ويژگي هاي اين تالاب زندگي تابستاني اين پرندگان مهاجر در اطراف آن است از جمله پرندگاني كه در آنجا جوجه آوري مي كنند كشيم كوچك و چنگيز نوك سرخ است در اين تالاب ماهي سياه، كولي ماهي و مار آبي وجود دارد آب تالاب دائمي است و سطح آن كاملاً از ني پوشيده شده است عمق متوسط آن يك و حداكثر دو متر مي باشد و ارتفاع آن از سطح دريا 1920 متر است محوطه پيرامون امامزاده چمنزار است بنابراين براي استفاده زائرين و گردشگران تالاب در بهار و تابستان قابل استفاده است.
آب انبار شيخ علي خان اسدآباد
اين بنا به آب انبار شيخ علي خان معروف است. تاريخ ساخت اين بنا با توجه به معماري و فرم هندسي تويزه هاي آجري بنا که برگرفته از فرم هندسي پنچ و هفت است، به دور? صفويه باز مي گردد. در گذشته کتيبه اي با سنگ مرمر بر روي ديوار سمت چپ راهروي آب انبار نصب بوده است که تاريخ تعمير بنا را به وسيل? « قرامي‌غلام » در سال 1173ه.ق نشان مي داده است. که متن آن به صورت نظم و بنا به گفت? معمرين به صورت زير بوده است:
 
                                       ز اول بنــا کرده اين مقــــام                  ملقـــب بــــه حاجي عليخان نـام
                                       به جنت زدانش کند سـر افراز                  به حـــــق محمــــد رســول‌انـام
                                      خرابي به خيرات رو کرده بـود                 که هستند شـاهد بر اين خـاص عـام
                                       به تعمير خاصش قرامي غلام                  کمـر بست و از لطـف حق شد تمـام
                                       به سالي که تجديد شد اين بنا                  ز‌هجرت صد و الف و سبعين سه عام
 
توصيف معماري بنا
اين بنا در محله اي به همين نام در اسدآباد قرار گرفته که در واقع جايگاه مرکز محله اي در مرکز شهر گذشت? اسدآباد بوده است. بنا به گفت? معمرين اين محل در گذشته به محل? در کاروانسرا معروف بوده که اين نام گذاري به خاطر کاروانسراي قديمي بوده که بعدها تخريب شده است. محل کاروانسرا حدوداً در 50 تا 100 متري سايت آب انبار بوده است. در اين مرکز محله مسجد جامع شهر، حمام و بازار نيز قرار دارد که از آن ميان تنها حمام فرم و فضاي تاريخي خود را حفظ کرده است. در گذشته در اين مرکز محله تعداد زيادي کليمي نيز وجود داشته که تا دوره هاي متآخر نيز در اين محل و مرکز شهر اسدآباد سکونت داشته اند.
ورودي بنا اتاقک کوچکي است که بنا به نياز وجود يک در و ورودي براي بنا در سال هاي اخير ساخته شده است. براساس گفت? معمرين قبلاً بنا فاقد يک فضاي سردر و ورودي بوده و تنها به وسيل? چند پله راه به پاشير بنا وجود داشته است. ابعاد اين فضاي ساخته شده با آجر و سقف تيرآهن و طاق ضربي، در حدود 2 در 3.5 متر مي باشد.
تعداد 16 پله جديد با ارتفاع 20 سانتيمتر که با بلوک هاي سيماني ساخته شده، به راه پله و طاق آهنگ اصيل بنا راه پيدا کرده و مشخص کنند? بخش تازه ساز و تعميري بنا در سالهاي اخير است. بخش اصيل بنا شامل يک پاشير و مخزن بزرگي به ابعاد 20 در 12 متر است. راه پل? اصلي بنا با عرض 3 متر، به وسيل? يک طاق آهنگ آجري و 6 پل? 30 سانتي متري به پاشير راه دارد. فضاي پاشير بنا که با چهار تويز? تيزه دار و طاق آجري مسقف شده ابعادي در حدود 3.5 در 3 متر دارد.
در رابطه با فضاي مخزن آب انبار شايد به توان گفت که به لحاظ بزرگي فضا و گنجايش در بين آب انبارهاي تاريخي ايران شاخص مي باشد، چراکه مخزن اکثر آب انبارها فضايي استوانه اي شکل است که گنبدي بر روي پلان دايره ديواره ها اين فضا را مسقف مي کرده اما در مورد آب انبار شيخ علي خان اين فضا، مستطيل شکل ساخته شده و متشکل از 5 طاق چشمه در هر کدام از طرفين مخزن که هر کدام مساحتي معادل با 10 مترمربع دارند و 5 طاق کژاوه اي شکل در وسط که جمعاً مخزن بزرگي را به وجود آورده به گنجايشي که 500 متر مکعب آب را در خود جاي مي دهد.
مصالح مورد استفاده در بنا متشکل از لاشه سنگ و آجر است که تا ارتفاع زير طاق در فضاي پاشير و تا ارتفاع 1.5 متر در فضاي مخزن، سنگ چين مي باشد و در باقي جداره ها از آجر با ابعاد 18 در 18 در 5 سانتي متر استفاده شده است و با ملات آهکي بندها را پر کرده اند. اندود مخزن نيز تا ارتفاع 2.7 متر نيز ساروج است که جز بخش هايي کوچکي از آن، باقي جداره ها بسيار محکم و سالم است.
آب مورد نياز مخزن از محل يک رشته انشعاب قنات و آب جاري که به نام آب ده شهر آب معروف بوده تآمين مي‌شده است.
 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 5374
 

 
    
 

سایت استانداری همدان  |   ارتباط با ما  |   جستجو  |   RSS

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.