اخبار فرمانداري
1400/01/15
  • 84 روستاي واجد شرايط برگزاري انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسلامي اسدآباد

    فرماندار اسدآباد از 84 روستاي واجد شرايط برگزاري انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسلامي در بخش مرکزي وپيرسلمان اين شهرستان خبر داد.
  • سعيد کتابي فرماندار و رئيس حوزه انتخابيه شهرستان اسدآباد در نهمين جلسه ستاد انتخابات مطرح کرد : 1_ قدرداني و تشکر از خبرنگاران و فعالين فضاي مجازي شهرستان بابت همراهي با ستاد انتخابات و انتشار اخبار موثق و اطلاعيه هاي ستاد وزارت کشور در راستاي آگاه سازي شهروندان  2_ تشکر و قدرداني از اعضاي هيئت اجرايي ، هيئت نظارت و مسئولين کميته هاي مرتبط ستاد انتخابات  در زمان ثبت نام از دواطلبين شوراهاي اسلامي شهرهاي اسدآباد،  آجين و پاليز 3_ بررسي صلاحيت داوطلبين در دو جلسه با حضور اعضاي اداري ، اعضاي هيئت اجرايي و اعضاي هيئت نظارت بر شوراهاي اسلامي شهر در موعد مقرر و طبق روز شمار انتخابات 4_ برگزاري انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسلامي در  56روستاي بخش مرکزي و 28روستاي بخش پيرسلمان واجد شرايط 5_ آمادگي کامل بخشداري هاي مرکزي وپيرسلمان و ستاد انتخابات فرمانداري در امر آغاز ثبت نام از 16 فروردين ماه به مدت يک هفته از ساعت 8 صبح لغايت 18عصر 6_ محل ثبت نام داوطلبين روستاهاي دهستان سيدجمال و چهاردولي در محل فرمانداري 7_ محل ثبت نام داوطلبين روستاهاي دهستان دربندرود و دهستان جلگه در محل بخشداري مرکزي 8_ محل ثبت نام داوطلبين روستاهاي دهستان پيرسلمان و دهستان کليايي در محل بخشداري پيرسلمان 9_ اطلاع رساني مجدد دهياران از طرق هاي مختلف به اهالي روستاها بجهت ثبت نام افراد علاقمند و واجد شرايط در ششمين دوره انتخابات شوراي اسلامي روستا در موعد مقرر اعلام شده  10_ داوطلبين گرامي در ششمين دوره از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نسبت به رعايت کامل قوانين انتخابات اقدام و از تبليغات زود هنگام در فضاي مجازي و جامعه تا زمان اعلام رسمي که در موعد مقرر اطلاع رساني خواهد شد خودداري نمايند. و اين امر مهم توسط کميته نظارت بر تبليغات رصد و مستند سازي ميشود