اخبار فرمانداري
1400/01/15
  • سرپرست اداره صنعت ،معدن و تجارت اسدآباد شد

    طي نشستي که با حضور خوانساري معاون اداري مالي اداره کل صمت در محل دفتر فرماندار شهرستان برگزار گرديد ، ضمن قدرداني از زحمات رحيم قرباني رئيس پيشين اداره صمت، مصطفي حيدري به عنوان سرپرست جديد اين اداره در شهرستان معرفي و مشغول به کار شد.
  • سعيد کتابي ،فرماندار اسدآباد در اين نشست انتظارات فرمانداري از اداره صمت به عنوان متولي امر تنظيم بازار را بسيار بالا دانست و با اشاره به نزديکي آغاز ماه مبارک رمضان و نياز شهروندان به تامين کالاهاي اساسي خود گفت: هماهنگي اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي با اداره صمت در تامين نياز بازار نقش اساسي دارد و اين ارتباط بايد به بهترين نحو ممکن وجود داشته باشد.   برقراري و استمرار گشت هاي نظارتي، برخورد بدون اغماض با متخلفان صنفي، نظارت بر بازار ،توزيع عادلانه سهميه هاي جذب شده ،تلاش براي جذب مابقي سهميه شهرستان در بحث کالاهاي اساسي شهرستان و حمايت از توليد کنندگان داخل شهرستان نيز از ديگر مواردي بود که فرماندار اسدآباد بر لزوم انجام آن تاکيد کرد.