امر به معروف و نهي از منکر
1399/06/18
  • رئيس کميته فرعي امر به معروف و نهي از منکر فرمانداري اسدآباد دعوت به رعايت فاصله‌گذاري خود يک امر به معروف است

    رئيس کميته فرعي امر به معروف و نهي از منکر فرمانداري اسدآبادگفت: در حال حاضر رعايت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي با توجه به شيوع کرونا خود نوعي نهي از منکر به حساب مي آيد.
  • مجيد درويشي افزود: اجرايي کردن موارد ستاد مقابله با کرونا به خصوص در ماه محروم ضروري است و با ياري خداوند متعال از مرحله قرمز عبور خواهيم کرد. وي گفت: در ماه محروم انتظار داريم ستاد امر به معروف و نهي از منکر در کنار ستاد مقابله با کرونا بوده و تمامي موارد ستاد مقابله با کرونا با همراهي مردم و دستگاه هاي متولي اجرايي شود.