اخبار فرمانداري
1399/07/18
  • فرماندار اسدآباد يک سوم ظرفيت تخت هاي بخش کرونايي بيمارستان اسدآباد درگير است

    فرماندار اسدآباد گفت:در حال حاضر شهرستان اسدآباد به نسبت ديگر شهرستان ها داراي وضعيت مطلوب تر بوده و يک سوم ظرفيت تخت هاي بخش کرونايي بيمارستان آن درگير بوده که اميدواريم با رعايت پروتکل هاي بهداشتي توسط مردم و با تداوم هر چه بيشتر اطلاع رساني ها اين ميزان آمار روند رو به کاهش به خود گيرد .
  • مجيد درويشي در ستاد اطلاع رساني مقابله با کرونا که با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه و فعالان عرصه مجازي برگزار شد اظهار کرد: براي شهرستان به منظور تأمين تخت هاي بيمارستاني بخش کرونايي سه سناريو پيش بيني شده که در سناريوي اول و دوم نوشته شده محل و تخت هاي بخش کرونايي مشخص بوده و نياز به تجهيز و به روزرساني دارد و در سناريوي سوم دانشگاه پيام نور با ظرفيت 400 تخت بيمارستاني در صورت به وجود آمدن هر گونه مشکل آماده خواهد شد . فرماندار اسدآباد با اشاره به سه وظيفه کنترل ،پيشگيري ،درمان افزود:در حال حاضر رسانه ها و خبرنگاران وکانال هاي فضاي مجازي با اطلاع رساني هاي لازم در بحث کرونا از نقش موثري در راستاي پيشگيري از اين بيماري منحوس برخوردار هستند. درويشي با بيان اينکه در اوايل امسال خبرنگاران با اطلاع رساني گسترده و فعالان عرصه مجازي با نشر اخبار شهرستان در راستاي پيشگيري از اين بيماري نقش آفريني بسزايي از خود نشان دادند به نحوي که اسدآباد به عنوان اولين شهر سفيد استان معرفي شد خاطر نشان کرد:انتظار است در اين برهه نيز با توجه به وضعيت قرمز استان همچنان کمک کار بوده و براي پيشگيري از اين بيماري اطلاع رساني گسترده اي را در پيش گيرند. فرماندار اسدآباد با تاکيد بر انعکاس اخبار انرژي بخش در راستاي کاهش استرس هاي جامعه از کرونا تصريح کرد:با تاکيد بر انعکاس اخبار انرژي بخش و مثبت در رابطه با کرونا ما به دنبال محافظه کاري نيستيم بلکه با هدف خدمتگزاري به مردم به دنبال پيشگيري،کنترل و درمان اين بيماري هستيم، پزشکان شاه بيت اين بيماري را استرس دانسته اند و در صورتي که افراد از استرس به دور بوده و از بيماري کرونا نترسند و موارد پروتکل ها و دستور العمل هاي بهداشتي را رعايت کنند قطعا در صورت درگير شدن با اين بيماري نيز سريعتر به بهبودي خواهند رسيد . مجيد درويشي ياد آور شد: خبرنگاران با انعکاس اخبار انرژي بخش و نشر اين اخبار توسط کانال ها از نقش موثري در ارتقا روحيه مضاعف جامعه و مضاعف شدن نيروي کادر درماني برخوردار خواهند بود. مجيد درويشي ،نماينده عالي دولت در شهرستان همچنين با تاکيد بر فعال شدن گروه فضاي مجازي کميته اطلاع رساني پيشگيري از کرونا شهرستان با حضور خبرنگاران و فعالان عرصه فضاي مجازي واعضاي کميته اطلاع رساني شهرستان افزود:خبرنگاران و مديران کانال هاي فضاي مجازي در اين گروه هر گونه پيشنهاد و نظر در رابطه با پيشگيري از کرونا دارند و يا هر گونه موارد تخلف کرونايي را مشاهده کردند مي توانند براي رفع اين موارد ما را مطلع سازند. اختصاص 1070 دز واکسن آنفولانزا به اسدآباد ايرج صالحي رئيس دانشکده علوم پزشکي اسدآباد هم اختصاص 1070 دز واکسن آنفولانزا به اين شهرستان خبر داد و اظهار کرد:تاکنون 502 مورد تزريق واکسن آنفولانزا در شهرستان انجام گرفته که از اين ميزان در حال حاضر 176 دز براي پرسنل درمان،67 دز پرسنل بهداشت،85 دز بيماران خاص،12 دز جانبازان ،160 دز زنان باردار و 2 دز نيز واکسن آنفولانزا براي غسالان شهرستان تزريق شده است.