اخبار فرمانداري
1399/07/15
  • معاون فرماندار اسدآباد رضايتمندي مردم همواره بايد در راس امور قرار گيرد

    معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرمانداري اسدآباد گفت:هر فردي در هر حوزه اي که مسئوليت دارد بايد خدمتگزار مردم باشد چرا که مردم ولي نعمتان ما هستند و رضايتمندي مردم همواره بايد در راس امور قرار گيرد.
  • حمزه عبدکوند در مراسم معارفه امروز بخشدار جديد پيرسلمان در بخشداري شهرآجين با اشاره به زحمات و تلاش بي وقفه و توانمندي هاي بخشدار سابق اين بخش در طي 3 سال گذشته در راستاي رشد و توسعه بخش نوپاي پيرسلمان اظهار کرد: همه اين چرخش مسوليت ها در راستاي خدمت به مردم و دستيابي به اهداف نظام جمهوري اسلامي و دولت تدبير و اميد صورت مي گيرد و اميد است همه مسئولين با در نظر گرفتن خدا و خلق خدا و عبادت دانستن خدمتگزاري، با برنامه ريزي در راستاي خدمت به مردم تلاش کنيم. محمود فيروز بخت بخشدار جديد بخش پيرسلمان هم افزود: از همه دهياران درخواست دارم در اولين فرصت ممکن برنامه کوتاه و بلند مدت منطقه خود را در راستاي پيشبرد برنامه هاي پيش رو ارائه دهند .