اخبار فرمانداري
1399/06/16
  • برخورد با صيفي کاراني که از آب فاضلاب براي آبياري استفاده مي کنند

    فرماندار اسدآباد گفت: چهار کشاورزي که از فاضلاب براي آبياري صيفي جات در شهرستان استفاده مي کردند به دادگاه معرفي شدند.
  • مجيد درويشي، فرماندار اسدآباد در نشست بررسي وضعيت فاضلاب و روان آب‌هاي اين شهرستان گفت: چهار کشاورز متخلف که براي آبياري محصولات صيفي جات شهرستان از آب فاضلاب استفاده مي کردند، به دادگاه معرفي شدند. او افزود: اين افراد حدود چهار هکتار زمين خود را که در مسير فاضلاب قرار دارد با آب فاضلاب آبياري مي کردند که با نظارت دستگاه اجرايي شناسايي و به دادگاه معرفي شدند. فرماندار اسدآباد بيان کرد: حفظ سلامت عموم مردم اولويت ماست بنابراين استفاده کشاورزان از آب فاضلاب براي کشت محصولات صيفي و سبزي جرم است و در صورت مشاهده برخورد قضايي مي شود. درويشي از اختصاص دو ميليارد و 900ميليون تومان براي تکميل سيستم تصفيه خانه فاضلاب اسدآبادهم خبر داد و گفت: هم اکنون حدود 60 درصد مشترکان خانگي به شبکه ي جمع آوري فاضلاب متصل شدند و امسال هم  راه اندازي  تصفيه و خروج آب از محل تصفيه خانه فاضلاب را تکميل مي کنيم.