اخبار فرمانداري
1399/05/06
  • معاون فرماندار اسدآباد؛ آموزش هاي مهارتي کليد فرصت هاي شغلي است

    معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرمانداري اسدآبادگفت: آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي در زمينه رشته هاي مختلف کليد ايجاد فرصت هاي شغلي و علاج بيکاري جوانان جوياي کار است .
  • حمزه عبدکوند در ديدار از مرکز فني حرفه اي خواهران و برادران شهرستان اسدآباد به مناسبت 6 مرداد ماه روز ملي مهارت و کار آفريني با بيان اينکه رشته هاي فني و حرفه اي نياز کشور است و بايد دانش آموزان را به سمت رشته هاي فني و مهارتي سوق داد افزود: بازار کار براي دانش آموختگان رشته هاي فني و مهارتي آماده تر است و قدرت جذب آنان را دارد. وي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي را در اشتغال ، توسعه فضاي کسب و کار و رونق اقتصادي برجسته خواند و افزود:امروزه نقش مهم و ارزشمند آموزش‌هاي مهارتي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي آشکار شده و اين آموزش‌ها علاج بيکاري و همتي اثربخش براي رسيدن به شغل است که در هريک از بخش‌هاي مختلف صنعت، کشاورزي و خدمات براي مهارت‌آموزان فرصت‌هاي شغلي ايجاد مي‌کند. عبدکوند با بيان اينکه هزينه براي آموزش هاي مهارتي يک سرمايه گذاري بلند مدت به شمار مي رود تصريح کرد: در کشورهاي توسعه يافته توجه به آموزش هاي مهارتي به عنوان اصلي جدايي ناپذير در پيشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته و  امروز همه ما اگر دغدغه شغلي براي آينده فرزندانمان را داريم، راهي جز اين نيست که آنان را بيش از پيش با اهميت آموزش هاي فني و حرفه اي آشنا کنيم تا به حرفه آموزي ترغيب شوند.