اخبار فرمانداري
1399/05/01
  • بخشدار پيرسلمان روستاي کوانج بخش پيرسلمان مستعد گردشگري است

    بخشدار پيرسلمان گفت:روستاي کوانج و سراب حق نظر کوانج و روستاي بيتروان بخش مستعد گردشگري بوده و قابليت گردشگري دارند که به منظور معرفي اين روستاها به عنوان روستاهاي هدف گردشگري مکاتبات لازم انجام شده و منتظر پاسخ هستيم.
  • محسن عزيزي اظهار کرد: سراب کوانج واقع در بالادست روستاي کوانج يکي از جاذبه هاي بکر، طبيعي و ناشناخته اي است که هنوز مردم شهرستان از وجود آن بي خبرند و مي توان با پيگيري ها ي لازم اين جاذبه طبيعي را به يک فضا و مرکز گردشگري در شهرستان مبدل کرد. وي گفت:گردشگري روستايي منبع با ارزش اشتغال زايي و ايجاد درآمد است که مي تواند وسيله مهمي براي توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي باشد که در همين راستا با برنامه ريزي و حمايت از اين مهم مي توان کسب و جذب سرمايه ،زمينه هاي اشتغال پايدار را به منظور شکوفايي جوامع روستايي و جلوگيري از مهاجرت روستاييان فراهم کرد. بخشدار پيرسلمان در ادامه با بيان اينکه سنگفرش معابر روستاي هدف گردشگري حبشي با اعتبار 1 ميليارد در حال انجام است افزود:سال گذشته براي ادامه بهسازي و طرح احيا و حفاظت از بافت و کالبد با ارزش روستاي حبشي به عنوان يکي از روستاهاي گردشکري اسدآباد واقع در بخش پيرسلمان افزون بر 600 ميليون تومان هزينه شد و امسال نيز با صرف هزينه اي بالغ بر 1 ميليارد سنگفرش روستا در دست انجام است که اميدواريم در سال جاري عمليات بهسازي اين روستاي گردشگري به اتمام برسد. عزيزي با اشاره به برق رساني به گلزار شهدا روستاي حبشي در سال گذشته خاطر نشان کرد:سال گذشته با اعتباري افزون بر 309 ميليون تومان آسفالت کمربندي اين روستاي هدف گردشگري انجام گرفت. وي همچنين تصريح کرد:در سال گذشته بهسازي، آسفالت معابر 7 روستا و از ابتداي سال تاکنون نيز عمليات بهسازي و آسفالت 2 روستا بخش پيرسلمان انجام شده و اين عمليات اجرايي ادامه دارد. عزيزي با بيان اينکه اجراي کانال سنگي در دومسير داخل روستاي بيتروان با اعتبار 1 ميلياردو 300 ميليون تومان در حال انجام است اضافه کرد:ساخت مدرسه دو کلاسه در روستاي ماوا،آسفالت جادهاي گدارپهن و چشمه علي ،تسطيح -شن ريزي و جدول گذاري معابر روستاها از اعتبارات دهياريها وساخت سرويس بهداشتي در امامزاده پيرسلمان با اعتبار100 ميليون تومان از جمله پروژه هاي عمراني در دست اجرا در بخش پيرسلمان در سال جاري است. گفتني است بخش پيرسلمان جز بخش شهرستان اسدآباد بوده که در سال 88 به مرکزيت شهر آجين تاسيس شد.