اخبار فرمانداري
1399/05/01
  • فرماندار اسدآباد؛ هيچ مستند و حکمي دال بر صدور حکم انفصال رئيس دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي به دست ما نرسيده است

    روز گذشته خبرهايي مبني بر صدور حکم انفصال از خدمت رئيس دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي توسط برخي افراد در گروه هاي فضاي مجازي انتشار داده شده فرماندار اسدآباد در اين رابطه اظهار کرد: تا کنون هيچ مستند يا حکمي دال بر اين موضوع به دست ما نرسيده و حکم منتشره در فضاي مجازي الزامي براي اجرا نخواهد داشت.
  • درويشي افزود:به صورت تماس تلفني با مقام عالي وزارت علوم پيگيري لازم به عمل آمده که در پي اين تماس وزير علوم اظهار کردند آخرين نتيجه موضوع فوق را در حداقل زمان به فرمانداري شهرستان اعلام خواهند کرد. وي خاطر نشان کرد:با توجه به اينکه صدور ابلاغ انتصاب يا لغو از خدمت از طرف بالاترين مقام اجرايي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري صورت مي گيرد لذا در صورتي که حکم منتشر شده در فضاي مجازي صحت داشته باشد بايد حکم مذکور از طرف ديوان عدالت اداري به مقام عالي وزارت ابلاغ و مقام عالي وزارت تصميم مقتضي اتخاذ و جهت اجرا به دانشگاه و جهت نظارت به فرمانداري ارسال کنند. وي در ادامه بيان اينکه دانشگاه ملي سيدجمال الدين اسدآبادي يک فرصت و يک برند معتبر و جهاني براي شهرستان اسدآباد بوده که همواره نام بيدارگر جهان اسلام را ماندگار خواهد کرد ياد آور شد: تقويت و توجه به کيفيت تحصيلي، ارتقا  رشته هاي تحصيلات تکميلي، بحث اشتغال دانشگاه ها از جمله مواردي است که در تقويت  هر چه بيشتر دانشگاه هاي اين شهرستان مورد توجه است.