اخبار فرمانداري
1398/11/21
  • سپاه و بسيج در کلان کشور موجب احساس امنيت و آرامش است

    فرماندار اسدآباد گفت: سپاه و بسيج در کلان کشور موجب احساس امنيت و آرامش جامعه بوده و مردم داري آنان موجب شده همواره در قلب و در بطن مردم جايگاه ويژه اي داشته باشند.
  • مجيد درويشي در ديدار امام جمعه و فرمانده سپاه ناحيه مقاومت اسدآباد با وي ضمن تبريک دهه مبارک فجر اظهارکرد:سپاه پاسداران و بسيج داراي خصلت هاي حسنه بسياري است که رمز موفقيت اين سرداران رشيد را رقم زده است. وي با تاکيد بر اينکه همواره خود را از سپاه و بسيج مي دانيم ياد آور شد:بسيج با حضور در تمام صحنه هاي موردنياز کشور و مقابله با فتنه ها خار چشم دشمنان اسلام شده است. درويشي يادآور شد:بسيج امروزه با کارهاي جهادي در عرصه هاي پزشکي و محروميت زدايي به مردم توجه خاصي دارد و توانسته در عرصه تعليم و تربيت با ايجاد شبکه سازي حلقه هاي صالحين در مساجد وظيفه بسيار مهمي را انجام دهد. وي تاکيد کرد: کارآفريني و اقتصاد مقاومتي مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي توسط بسيج به صورت جدي پيگيري شده و فعاليتهاي خوبي در سراسر کشور انحام داده است. در اين نشست امام جمعه شهر اسدآباد و فرمانده سپاه پاسداران ناحيه مقاومت شهرستان از مجيد درويشي فرماندار اسدآباد بابت شرکت و حمايت از برنامه هاي هفته بسيج قدر داني کرده و دهه مبارک فجر را تبريک گفتند.