اخبار فرمانداري
1398/11/21
  • در دهمين روز از دهه فجر انجام شد: افتتاح و کلنگ زني 2 طرح آموزشي ،ورزشي در بخش پيرسلمان

    در دهمين روز از دهه فجر 2 طرح آموزشي ،ورزشي در بخش پيرسلمان با حضور فرماندار اسدآباد و معاون عمران و برنامه ريزي فرمانداري افتتاح و کلنگ زني شد.
  • افتتاح زمين چمن مصنوعي شهر آجين مرکز بخش پيرسلمان با اعتبار يک ميليارد و 200 ميليون تومان و کلنگ زني مدرسه 2 کلاسه روستاي ماوا با اعتبار 500 ميليون تومان 2 طرح ورزشي و آموزشي کلنگ زني و افتتاح شده دهمين روز دهه فجر در بخش پيرسلمان بود. گفتني است در هشتمين روز از دهه فجر با حضور وزير ورزش و جوانان زمين چمن مصنوعي ورزشگاه آزادي اسدآباد نيز با اعتباري افزون بر 450 ميليون تومان افتتاح و به بهره برداري رسيد.