اخبار فرمانداري
1398/11/20
  • در نهمين روز از دهه فجر انجام شد: افتتاح و کلنگ زني 4 طرح عمراني در اسدآباد

    در نهمين روز از دهه مبارک فجر 4 طرح عمراني در شهرستان اسدآباد افتتاح و کلنگ زني شد.
  • کلنگ زني مدرسه 2 کلاسه قاضي مردان با اعتبار 500 ميليون تومان اولين طرحي بود که صبح امروز در اين شهرستان افتتاح شد. فرماندار اسدآباد در افتتاح اين طرح گفت: 3 مدرسه روستايي به مناسبت دهه فجر در اين شهرستان کلنگ زني شده و در دست کلنگ زني قرار دارد که مدرسه 2 کلاسه ماوا،مدرسه 2 کلاسه قاضي مردان و مدرسه 3 کلاسه سميران 3 پروژه اي است که با اعتباري افزون بر 1.5 ميليارد تومان در دهه فجر در اين شهرستان کلنگ زني و عمليات اجرايي آن آغاز شد. گاز رساني به روستاي قنبر آباد دومين طرح افتتاح شده امروز بود که در آيين افتتاح اين طرح نيز مجيد درويشي گفت:در حال حاضر صد درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار اسدآباد از نعمت گاز رساني برخوردار هستند و در هفته دولت امسال عمليات گازرساني به 4 روستاي زير 20 خانوار اسدآباد نيز آغاز شده که اين 4 طرح از جمله روستاي قنبر آباد در دهه فجر افتتاح و به بهره برداري رسيدند. وي خاطر نشان کرد: شرکت گاز براي  اجراي اين طرح گازرساني  320ميليون تومان هزينه کرده است.   فرماندار اسدآباد در افتتاح 2 شهرک گلخانه اي سبزي و صيفي شهرک پرديس به عنوان سومين طرح افتتاح شده نهمين روز دهه فجر نيز تصريح کرد:2طرح فوق با اعتبار 5 ميليارد720 ميليون ريال با سطح زيرکشت 3600 متر مربع و ميانگين برداشت ساليانه 80 تا 100 تن بوده که امروز افتتاح و به بهره برداري رسيدند. دررپايان گفتني است طرح درمانگاه فرهنگي دانش آموزي اسدآباد با اعتبار 400 ميليون تومان در دهه فجر افتتاح شد.