اخبار فرمانداري
1398/07/14
  • تکميل و افتتاح ساختمان پزشکي قانوني اسدآباد تا پايان امسال

    فرماندار اسدآباد از تکميل و افتتاح ساختمان پزشکي قانوني اين شهرستان تا پايان امسال خبر داد.
  • مجيد درويشي با بيان اينکه اسدآباد ديگر در رابطه با پزشکي قانوني نياز به مراجعه به مرکز استان را ندارد افزود : پزشک قانوني دائمي يکي از مطالبات مهم مردم شهرستان بود که با انتخاب و معرفي دکتر محمدي به عنوان رياست پزشک قانوني دائمي شهرستان اين امر محقق شده و از اين پس با حضور اين پزشک دائمي پاسخگوي نيازهاي مردم براي ارائه خدمات خواهد بود. وي با بيان اينکه فعلا يکي از ساختمانهاي اداري در شهرستان در اختيار اين اداره قرار مي گيرد تصريح کرد:پروژه ساختمان پزشک قانوني شهرستان در سال 96 کلنگ زني و عمليات اجرايي آن آغاز شد و در حال حاضر داراي 80 درصد پيشرفت فيزيکي بوده و وتا پايان امسال تکميل مي شود. درويشي در ادامه از مرتفع شدن مشکل روشنايي گردنه اسدآباد خبر داد و يادآور شد: با توجه به تردد زائران حسيني از اين مسير پيش بيني مي شود امسال بيش از 5 تا 6 ميليون زائر در آستانه اربعين حسيني از مسير فوق عبور و مرور داشته باشند که در همين راستا جهت ارائه هر چه بهتر خدمات طرح توسعه پايگاه امداد و نجات جاده اي گردنه اسدآباد نيز افتتاح شد. وي همچنين با اشاره به راه اندازي کلينيک پزشک عمومي اين شهرستان تصريح کرد: در راستاي تسريع در دسترسي مردم و مسافران، اين کلينيک پزشک عمومي در محل سابق بيمارستان اميرالمومنين(ع) با توجه به قرار گرفتن در مسير بزرگراه کربلا راه اندازي شده است .