اخبار فرمانداري
1398/07/13
  • فرماندار اسدآباد خطاب به برخي ادارات؛ سنگ‌اندازي نکنيد 70 جوان شاغل مي‌شوند

    فرماندار شهرستان اسدآباد از برخي از دستگاه هاي اداري سطح شهرستان در رابطه با عدم حمايت از سرمايه گذاران انتقاد صريح کرد.
  • مجيد درويشي امروز در نخستين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع شهرستان اسدآباد که به بررسي مشکلات 3 واحد توليدي ذوب مفيد فلزات، کاويان پيچ و کاويان سوله و واحد شن ريزي با حضور برخي از دستگاه هاي اجرايي پرداخته شد، با تصريح کرد: همواره شعار «فرش قرمز زير پاي سرمايه گذاران پهن مي کنيم» سر مي دهيم در حاليکه برخي از ادارات در روانسازي و تسهيل کارهاي سرمايه گذاران شهرستان همکاري لازم را ندارند و با عدم همکاري و حمايت هاي خود موجب دلسردي سرمايه گذار مي شوند که اين امر به هيچ وجه پذيرفتني نيست. وي با بيان اينکه هدف از جذب سرمايه گذار ايجاد فرصت شغلي براي جوانان منطقه و کاهش نرخ بيکاري و شتاب و توسعه اقتصاد پايدار شهرستان است، افزود: براساس سند راهبردي 3 ساله استان همدان از امسال تا سال 1400 سالانه 400 ميليارد تومان در اسدآباد در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري خواهد شد که در سه سال سند راهبردي تا سال 1400 يک ميليارد و 200 ميليون تومان حجم سرمايه گذاري در اسدآباد بوده که بايد هر سال منجر به ايجاد 1390 شغل شود. فرماندار شهرستان اسدآباد خاطرنشان کرد: اين امر تنها با حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي قابل تحقق بوده و بايد دستگاه هاي اجرايي شهرستان با تمام توان در روانسازي امور و کارهاي سرمايه گذاران بکوشند. وي با اشاره به کارخانه ذوب مفيد اظهار کرد: در حال حاضر 30 درصد اين کارخانه فعال بوده و در صورت تکميل طرح براي 70 نفر از جوانان اسدآبادي ايجاد اشتغال خواهد کرد که در حال حاضر داراي مشکلاتي بوده که بايد براي روانسازي و مرتفع شدن و گره گشايي مشکل اين کارخانه تلاش کنيم نه اينکه با سنگ اندازي برخي از دستگاه هاي اجرايي موجبات دلسردي سرمايه گذار را فراهم کنيم. انتهاي پيام