اخبار فرمانداري
1398/07/11
  • افتتاح اولين ايستگاه صلواتي در شهرستان اسدآباد

    افتتاح اولين ايستگاه صلواتي در شهرستان اسدآباد
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري ايستگاه صلواتي شهيد سعيد قهاري سعيد واقع در گردنه اسدآباد با حضور درويشي فرماندار شهرستان ،امام جمعه،نماينده ،معاونين فرمانداري و چندتن از روساي دستگاههاي اجرايي افتتاح شد.