اخبار فرمانداري
1398/07/07
  • فرماندار اسدآباد از آمادگي فعال کردن اورژانس هوايي اين شهرستان توسط دانشکده در ايام اربعين خبر داد.

    فرماندار اسدآباد از آمادگي فعال کردن اورژانس هوايي اين شهرستان توسط دانشکده در ايام اربعين خبر داد.
  • مجيد درويشي در ستاد اربعين اظهار کرد:در حال حاضر دانشکده علوم پزشکي در حال آماده کردن و راه اندازي پد بالگرد بيمارستان قائم (عج) بوده و با توجه به قرار گرفتن شهرستان در مسير بزرگراه کربلا براي ايام پويش اربعين پيگير بالگرد اماني براي شهرستان است و پس از ايام اربعين نيز پيگير بالگرد براي راه اندازي اورژانس هوايي شهرستان خواهد بود. وي با اشاره به اينکه به زودي کد دوم فوريتهاي پزشکي شهر اسدآباد در محل بيمارستان اميرالمومنين فعال خواهد شد تصريح کرد:قرار گرفتن بيمارستان اميرالمومنين در بزرگراه کربلا در ايام پويش از نقش موثري در ارائه خدمات بهتر به زائران حسيني خواهد داشت. درويشي همچنين از راه اندازي درمانگاه شبانه روزي بيمارستان اميرالمومنين خبر داد و تصريح کرد:در حال حاضر در صورت نياز امکان راه اندازي فوريت 3 راهي وند آباد وگردنه نيز وجود دارد و به اندازه کافي توسط دانشکده دپوي لازم درماني و دارويي انجام گرفته است. وي با اشاره به تشکيل 16 کميته در راستاي ستاد اربعين شهرستان خاطر نشان کرد:امسال براي برپايي موکب و ايستگاه صلواتي محدوديت وجود ندارد اما با توجه به ايمني، بهداشت،عدم حادثه خيز بودن و فر اهم بودن زيرساخت ها و ارائه خدمات هر چه بهتر حتما به کيفيت موکب ها توجه شده و ظرف اين هفته اين موکب ها مشخص و بازديد از مکان ها و جانمايي موکب ها انجام گيرد و مورد تاييد کميته هاي زيربط قرار گيرد. درويشي همچنين از مرتفع شدن مشکل روشنايي گردنه اسدآباد خبر داد و تصريح کرد:ظرف دو روز کميته هاي ستاد اربعين فرصت دارند تعداد موکب ها ،محل ايستگاه ها ومسئول موکب ها و امام جماعت موکب ها را به فرمانداري اعلام کنند. نصب تصوير شهداي شاخص شهرستان در مسير راه زائران حسيني ،حسن خلق پرسنل موکب ها ،نظارت بر خدمات دهي موکب ها ،و اغذيه فروشي هاي بين راهي و رستوران ها،توجه به نظافت سرويس هاي بهداشتي ،شستشوي علائم راهنمايي و رانندگي ،توجه به موارد ايمني و ترافيک شهر از ديگر مواردي بود که درويشي به آن براي استقبال از پويش اربعين اشاره کرد و گفت:کليه مرخصي ها در 20 روز آينده لغو بوده و کليه ماشين هاي امدادي ،خدماتي ..حق خروج از شهرستان را در اين ايام ندارند .