اخبار فرمانداري
1398/01/20
  • راه ارتباطي تخريب شده 5 روستاي اسدآباد بازسازي شد

    فرماندار اسدآباد از بازسازي راه ارتباطي 5 روستاي اين شهرستان خبر داد
  • کريم حميدوند در اين خصوص، اظهار کرد:راه ارتباطي 5 روستاي تخريب شده در اثر سيلاب اين شهرستان در کمتر از 72 ساعت بازسازي شد. وي افزود:راه ارتباطي 5 روستاي حاجي آباد ،قنبر آباد، بور، گوانله ونصرت آباد در اثر بارش‌هاي سيل آسا به صورت صد در صد تخريب شده بود که با اقدام به موقع ستاد مديريت بحران مشکل راه ارتباطي اين روستاها  برطرف شد. حميدوند تصريح کرد:بر اثر بارش هاي اخير تمامي پل هايي که راه اين 5 روستا را به شهر متصل کرده بود به طور کامل تخريب و چند روزي اهالي اين روستاها با مشکل روبرو شدند.