اخبار فرمانداري
1398/01/17
  • شناسايي هويت فرد مجهول الهويه‌اي گرفتار شده در رودخانه روستاي بادخوره

    معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار اسدآباد گفت: با تلاش‌هاي انجام شده هويت فرد مجهول الهويه‌اي که ديروز در رودخانه روستاي بادخوره افتاده بود، شناسايي شد.
  • يزدان آزرمي در گفتگو با خبرنگارخبرگزاري بسيج در اسدآباد اظهار داشت: با تلاش‌هاي انجام شده هويت فرد مجهول الهويه‌اي که ديروز در رودخانه روستاي بادخوره افتاده بود، شناسايي شد. وي گفت: مقارن ظهر ديروز به فوريت‌هاي پزشکي شهرستان اطلاع داده شد فردي در رودخانه بادخوره گرفتار شده است که پس از بيرون کشيدن وي و حضور فوريت‌ها بر بالينش اقدامات اوليه احيا صورت گرفت. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار اسدآباد ادامه داد: اين فرد پس از انتقال به بيمارستان قائم(عج)  تحت مداواي کادر درماني قرار گرفت و از مرگ حتمي نجات يافت‌. وي افزود: به علت نبود مدارک شناسايي وي به صورت مجهول الهويه در بخش icu بيمارستان قائم (عج) بستري بود که امروز و پس از پيگيري‌هاي انجام گرفته هويت وي شناسايي شد. آزرمي خاطرنشان کرد: اين بيمار حاصل علي الياسي نام داشته که اهل شهر صحنه است و هم اکنون در حالت کما است و خانواده وي نيز بر بالينش حضور دارند.