اخبار فرمانداري
1398/01/15
  • سد تغذيه مصنوعي 4ميليون مترمکعبي خنداب اسدآباد لايروبي مي شود

    فرماندار اسدآباد از لايروبي سد تغذيه مصنوعي 4ميليون مترمکعبي خنداب اين شهرستان در سال جاري خبر داد.
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري اسدآباد،کريم حميدوند در حاشيه بازديد از وضعيت رودخانه ها و سد تغذيه مصنوعي خنداب اظهار کرد:در سال جاري براي جذب هر چه بهتر و بيشتر آب سد تغذيه مصنوعي خنداب در سفره هاي زيرزميني اين سد با استفاده از ماشين آلات موجود ادارت سطح شهرستان لايروبي خواهد شد. وي از اختصاص 800 ميليون تومان براي مطالعه سد تغذيه مصنوعي هلور و آجين اين شهرستان خبر داد و گفت:سدهاي مخزني مصنوعي کوچک از هدررفت آب هاي ناشي از نزولات آسماني جلوگيري کرده و باعث جذب در سفره هاي زيرزميني مي شود که دشت اسدآباد به اين دست از طرح ها نياز دارد. گفتني است :از ابتداي سال جاري تاکنون در چند روز گذشته 57 ميليمتر بارندگي در اين شهرستان گزارش شده است.