اخبار فرمانداري
1397/06/12
  • نيمي از چاه هاي آب شرب روستايي اسدآباد خشک و يا غيرفعال شده اند

    فرماندار اسدآباد گفت:نيمي از چاه هاي آب شرب روستايي شهرستان ريزش کرده و يا خشک و غير فعال شده اند.
  • کريم حميدوند در جلسه اقتصاد مقاومتي اظهار کرد: تعداد چاه هاي آب شرب روستايي اسدآباد 60 حلقه چاه بوده که در مدت کوتاهي يک سوم از اين چاه ها خشک شده و يا ريزش کرده اند. وي افزود:اين امر يک خطر و بحران بوده که بايد کميته انرژي اقتصاد مقاومتي به عنوان يک خطر موضوع را در دستور کار قرار داده و راهکارهاي آن را پيش بيني کند . فرماندار يکي از راهکارهاي اين خطر را مسدود کردن چاه هاي غير مجاز عنوان کرد،و گفت:فرمانداري نيز از کميته انرژي اقتصاد مقاومتي در بحث مسدود کردن اين چاه ها حمايت لازم را خواهد داشت. وي خاطر نشان کرد:منابع سفره هاي آبي زيرزميني دشت اسدآباد محدود بوده و بيشتر آب ها سطحي هستند که لازم است در اين بخش اين موانع را به عنوان موانع آينده بخش کشاورزي پيش بيني و راهکاري براي آن بينديشيم و اين راهکارها را به کمک دستگاه هاي عضو کميته انرژي اقتصاد مقاومتي اجرايي کنيم. حميدوند با تاکيد بر حفظ کشاورزي دشت اسدآباد ضمن مديريت بهينه منابع آبي دشت ،خاطر نشان کرد:برنامه هايي چون آبخيزداري نيز از نقش مهمي در مرتفع کردن مشکلات منابع آب دشت اسدآباد خواهد داشت. فرماندار از وجود 2 هزار چاه مجاز و غير مجاز در دشت اسدآباد خبر داد و افزود:40 درصد چاه هاي مجاز اسدآباد به کنتور هوشمند مجهز هستند. وي در ادامه وجود زيرساخت هاي لازم در شهرستان براي جذب سرمايه گذار را يک ضرورت دانست و تصريح کرد: در آينده نزديک 7 مگاوات توان باري برق شهرک صنعتي اسدآباد افزايش خواهد يافت که اين امر به عنوان عملکرد و اهداف ما در بحث اقتصاد مقاومتي محسوب خواهد شد چرا که با اين اقدام زيرساخت لازم برق شهرک ارتقا يافته و سرمايه گذاران بيشتري براي سرمايه گذاري در اين مکان رغبت پيدا خواهند کرد. حميدوند همچنين با اشاره به ايستگاه و ماهواره شهيد قندي اسدآباد اظهار کرد:اين ايستگاه در حدود 140 هکتار با دارا بودن باغات و زمين هاي کشاورزي و ساختمان هاي اداراي و امکانات زيرساختي و تاسيسات مختلف بدون استفاده باقي مانده و تنها در حال حاضر داراي 40 نفر نيرو است که نياز است طي مکاتبه اي با وزارت ارتباطات با توجه به پتانسيل هاي خوب اين ايستگاه وزارتخانه فوق الذکر تصميمي براي آن اتخاذ کند.