اخبار فرمانداري
1397/06/11
  • 90درصد ادارات اسدآباد مناسب‌سازي نشده‌ است

    معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي فرمانداري اسدآباد گفت: 90 درصد از ادارات و بانک‌هاي اين شهرستان مناسب‌سازي نشده اين در حاليست که اسدآباد داراي 1600 معلول است.
  • يزدان آزرمي در ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب‌سازي، اظهار کرد: مناسب سازي شامل 4 آيتم آسانسور،رمپ ،ورودي و سرويس بهداشتي بوده که بايد اين موارد را ادارات و بانکها ... در مناسب‌سازي ساختمان‌هاي خود ايجاد و يا رعايت کنند که در اين شهرستان ادارات برخي از آيتم‌ها و يا تمام موارد را انجام داده‌اند و مناسب‌سازي برخي نيز در اين راستا غيراستاندارد است. وي افزود: دستگاه‌هاي اداري سطح شهرستان که مناسب‌سازي نشده‌اند، بايد نسبت به اين امر مهم اقدام کنند چرا که در غير اين‌صورت معلولان مي‌توانند از ادارات مناسب‌سازي نشده در صورت هر گونه آسيب، بر اساس قانون شکايت کنند. آزرمي خاطر نشان کرد: عدم مناسب‌سازي ساختمان‌هاي اداري با شکايت معلولان ضمانت اجرايي داشته و ضمن جريمه نقدي امکان انفصال دائم يا موقت از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد سازمان متبوع نيز وجود دارد. مدير اداره بهزيستي شهرستان اسدآباد نيز مجموع معلولان شناسايي شده اين شهرستان را 1586 نفر اعلام کرد و گفت: از اين تعداد معلولان شناسايي شده 717 نفر معلول جسمي، 693 نفر ذهني،41 نفر رواني، 170 نفر شنوايي، 12 نفر صوت و گفتار و 94 نفر معلولان بينايي را تشکيل مي‌دهند. اکبر احمدي‌منش در ادامه با بيان اينکه سال گذشته 52 نقطه در سطح شهر اسدآباد توسط کميته فني براي مناسب‌سازي معلولان شناسايي و به شهرداري معرفي شد، افزود: از اين تعداد نقاط، 15 نقطه براي اجراي مناسب‌سازي به شهرداري معرفي شده همچنين سال گذشته بهزيستي اعتبارات تملک دارايي را با اولويت مناسب‌سازي انجام داده است.