اخبار انتخابات
1396/01/07
  • با پايان ثبت‌نام از داوطلبان شورا در شهر و روستا/ 530 نفر داوطلب شورا شدند/17 نفر داوطلب خانم

    فرماندار اسدآباد گفت: در سطح شهرستان اسدآباد 530 نفر داوطلب شورا شدند.
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري اسدآباد حسين افشاري با اشاره به پايان نام‌نويسي از داوطلبان شوراهاي اسلامي در شهر و  روستاها، گفت: در طي 7 روز 530 نفر داوطلب ثبت‌نام کردند

    وي گفت: 61 نفر داوطلب شوراي در شهر اسدآباد ثبت‌نام کردند که 7  نفر زن و  54 نفر مرد هستند

    فرماندار شهرستان اسدآباد افزود: تعداد 13 نفر داوطلب شوراي شهر آجين شدند که کلاً" مرد هستن

    وي با بيان اينکه در د بخش مرکزي و پيرسلمان هم به ترتيب 308و 148 نفر ثبت‌نام کردند، افزود: در بخش مرکزي  8 نفر زن و 300نفر مرد و در بخش پيرسلمان2 نفر زن و 146 نفر مرد هستند