اخبار انتخابات
1396/02/21
 • اعلام اسامى و کد نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر آجين

  فرمانداري شهرستان اسدآباد اسامى و کد نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر آجين را اعلام کرد.
 • فرمانداري شهرستان اسدآباد در اطلاعيه‌اي اسامى و کد نامزدهاي نهايي انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر آجين به شرح زير اعلام کرد

  1-  خيراله رجائي فرزند سيف اله کد نامزد 15

  2-  محمدحسين زارعي فرزند حمداله کد نامزد 16

  3-  ولي اله زارعي فرزند نوراله کد نامزد 17

  4-  سعيد سيداوجاقي فرزند حسين کد نامزد 18

  5-  کاوس عبدالهي فراهان فرزند عزيزعلي کد نامزد 19

  6-  جهانبخش قبادي فرزند نظر کد نامزد 21

  7-  حسين مراديان فروز فرزند اميدعلي کد نامزد 24

  8-  رحيم معصومي فرزند عليرضا کد نامزد 25

  9-  منوچهر معصومي فرزند علي صالح کد نامزد 27

  10-  نبي الله معصومي فرزند عزت اله کد نامزد 28

  11-  مهراب ناصري سلطاني فرزند عبدل کد نامزد 29

  12-  مصطفي وفائي فرزند يوسف رضا کد 41 

  پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه 29 ارديبهشت ماه 1396 برگزار مي‌شود.