اخبار انتخابات
1395/12/09
  • اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات

    لزوم ارائه گواهي عدم سوء پيشينه از سوي داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا
  • پيرو نامه شماره 162425 مورخ 1395/12/02 ستاد انتخابات کشور به استحضار ملت ولايتمدار ديار سيدجمال الدين اسدآبادي  مي رساند :

    بر اساس تبصره 3 ماده 26 قانون انتخابات شوراها ارائه گواهي عدم سوء پيشينه از سوي داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در هنگام ثبت نام الزامي است .

    لذا در راستاي سهولت در فرايند ثبت نام، داوطلبان از هم اکنون مي توانند جهت دريافت گواهي مذکور به دفاتر پليس +10 در سرار کشور مراجعه نمايند .